19.06.2010 г.

Старият календар на българите

Исторически доказано е, че календарът на прабългарите датира от дълбока древност. Нещо повече: част от историците твърдят, че той е по-стар от китайския. За съжаление този календар не е запазен изцяло. Част от него е записана в "Именник на българските ханове", други указания се срещат в Чаталарския надпис на хан Омуртаг.
Трети - в преписката на Тудор Доксов. Тези данни не възстановяват прабългарската календарна система. Едно е сигурно - хронологията му е подчинена на 12 - годишен цикъл, в който, подобно но китайския календар, годините носят имена на определени животни, а месеците - с числителни редни на тюркски език.

Според календара годините се подреждат по следния начин:
 • Първата година е "сомор" - мишка.
 • Втората година е "шегор" - вол 
 • Третата година е "вер", "бьори" - вълк.
  Четвъртата година е "дванш" - заек 
 • Петата година е неизвестна.
 • Шестата година е "дилом" - змия.
 • Седмата година е неизвестна.
 • Осмата година е "текучитем" - овен или кон.
 • Деветата година е неизвестна.
 • Десетата година е "тох" - кокошка.
 • Единадесетата година е "ехт" - куче.
 • Дванадесетата година е "докс" - свиня.
Дванадестте месеца са означени с числителни редни както следва:
 • І месец - "алем";
 • ІІ месец - неизвестен;
 • ІІІ месец - "вечем";
 • ІV месец - "тутом";
 • V месец - неизвестен;
 • VІ месец - "алтом";
 • VІІ месец - неизвестен.
 • VІІІ месец - "ехтем";
 • ІХ месец - "твирем";
 • Х месец - неизвестен;
 • ХІ месец - "верениалем";
 • ХІІ месец - неизвестен.
Не е установена каква е основната година на този календар - лунна или слънчева. Все повече сред историците се прокрадва тезата, че годината е слънчева. Освен това изследователите говорят, че прабългарския календар е по-съвършен от съвременния Грегориански календар.

Според В. Златарски, виден историк - медиевист, началната година в прабългарския календар била 701 лунна година или 679 год., т.е. годината на образуването на Българската държава. Може би има нещо вярно в това твърдение, въпреки, че днес ние броим като година първа на държавата ни 681 год.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари.