19.05.2015 г.

Английски език - самоучител за българи: Двоеточие или две точки (Colon (:) – a punctuation mark).

Двоеточие или две точки (Colon (:) – a punctuation mark).

Не използвайте двоеточие при изброяване в английски изречения с "are", а също го избягвайте при наличие на въвеждащи думи и изрази, като: "such as", "namely", "that is".

  • - My favourite authors are Vazov and Vapcarov.
  • - There were many useless old things such as a broken chair, a pair of ancient kettles, some gloves, and hats with bright feathers.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари.

Най-популярните публикации тук: