11.04.2015 г.

Английски език - самоучител за българи: Правила за пунктуация в английски език (English Punctuation rules)

Английски език - самоучител за българи: Правила за пунктуация в английски език (English Punctuation rules) Статута на чуждия език, като предмет за изучаване още в училище, значително се изменя, заради социално икономическите и политическите преобразования в обществата. Преди, изучаването на един или друг чужд език (английски, руски ...), се определяше в голяма степен от идеологически причини. А днес изборът е възоснова на полезност като средство за комуникация. Но независимо какви са мотивите за учене, някои технически подробности, като граматика, пунктуация, лексика..., си остават едни и същи.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари.

Най-популярните публикации тук: