11.12.2012 г.

Как се учредява акционерно дружество - АД (Kak se uchredyava akcionerno drujestvo - AD)?

Всяко акционерно дружество (АД) е вид фирма или търговско дружество, според Търговския закон и се учредява на специално организирано учредително акционерно събрание, на което присъстват всички лица, които записват акции в дружеството. 

Учредител може да бъде представляван и от пълномощник с изрично подписано пълномощно с нотариална заверка на подписа и точно упоменати правомощия.

Решения, които се вземат на учредителното събрание на акционерите ще намерите на този адрес - http://firmi-te.blogspot.com/2012/12/kak-se-uchredyava-akcionerno-drujestvo.html
-------------------------------------------------
Photosource: google.images

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари.

Най-популярните публикации тук: