25.07.2010 г.

i-100705-010 Английски език. Начало, възникване, източници.

i-100705-010 Английски език. Дали Английският език води своето Начало от Англия или от съвсем други източници?

(Angliiski ezik. Nachalo, vaznikvane, iztochnici / English language, origins)


Фотоизточник: images.google
По-голямата част от своята История Англия не е говорила това, което днес сме свикнали да възприемаме като Английски език.
Мненията често и в много направления се различават.


Фотоизточник: images.google
Може би преди да дадем мнение, или да започнем да пишем по въпроса, трябва да се запитаме „За какво всъщност ще пишем? За а) възникване и развитие на Английския език или за б) История на Англия и какъв език са говорили народите които са я населявали през този или онзи период?“

А тези две различни теми нерядко биват смесвани.

Народите, населявали Острова около първи век и предидущите векове, са говорели на език, който дотолкова се различава от туй що днес наричаме Английски език, че това практически е друг език. Английският език е привнесен на Острова и в сравнение с местния (с тогавашния местен) той по същество се явява – нов език, друг език – независимо че се говори на същото географско място.

Този практически нов език – Английският - в своето последващо развитие също търпи много и различни изменения. Но все пак тези изменения вече не са чак толкова големи, че да охарактеризират поредния последващ и предидущ стадий на езика като два различни езика. Вижда се че това е същия език, но просто той вече се изменя, развива се.

Например ако сравним старият Английски (наречен още Шекспиров) със съвременния Английски - ще видим немалка разлика, но не можем да кажем че това са два различни езика! И единият е Английски и другият – но просто единият е стара форма, а другият нова – развил се Английски. Старият Английски се използува и до днес - за Църковна употреба, за Богослужебните текстове - то ест за същата употреба за която старият Български се използува в Православното Богослужение - в България, Русия, Сърбия и всички Славянски страни. И разликата между тези две двойки езици – стар и нов – е аналогична.

Като психологически корени Английският език се явява едно отражение на човешките страсти за власт, за стремеж към владеене на един народ от друг. Това е един много характерен печат, който психологически охарактеризира езика.

Може би най-правилно от лингвистична гледна точка е за начало на възникването на това което днес наричаме Английски език да се приеме Норманското нашествие в Английските земи, започнало през 1066 година.

За да станат по-ясни предобосновките – нека дадем малко предистория


Използвани източници:
nadomno.forumy.eu
rabota-bg.blogspot.com
nadomnarabota.blogspot.com
internetrabotta.blogspot.com
pari-te.blogspot.com
________________________________________________
© 2010 + Свещеник Иоан (Василевски) - автор, All rights reserved!
© 2010 Д. L. - издател, All rights reserved!

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари.

Най-популярните публикации тук: