19.06.2010 г.

Старият календар на българите

(Stariat kalendar na bulgarite)

   Исторически доказано е, че календарът на прабългарите датира от дълбока древност. Нещо повече: част от историците твърдят, че той е по-стар от китайския. За съжаление този календар не е запазен изцяло. Част от него е записана в "Именник на българските ханове",  други указания се срещат в Чаталарския надпис на хан Омуртаг.

   Трети - в приписката на Тудор Доксов. Тези данни не възстановяват прабългарската календарна система. Едно е сигурно - хронологията му е подчинена на 12 - годишен цикъл, в който, подобно но китайския календар, годините носят имена на определени животни, а месеците - с числителни редни на тюркски език. 
   
   Именник на българските ханове
Фотоизточник: images.google
   Според календара годините се подреждат по следния начин:
  • Първата година е "сомор" - мишка.
  • Втората година е "шегор" - вол
  • .Третата година е "вер", "бьори" - вълк.
  • Четвъртата година е "дванш" - заек                 
   • .Петата година е неизвестна.
   • Шестата година е "дилом" - змия.
   • Седмата година е неизвестна.
   • Осмата година е "текучитем" - овен или кон.
   • Деветата година е неизвестна.
    • Десетата година е "тох" - кокошка.
    • Единадесетата година е "ехт" - куче.
    • Дванадесетата година е "докс" -  свиня. 


    Фотоизточник: images.google
       Дванадестте месеца са означени с числителни редни както следва:
     1.      І месец - "алем";
     2.     ІІ месец - неизвестен;
     3.    ІІІ месец - "вечем";
     4.    ІV месец - "тутом";   
     5.     V месец - неизвестен;
     6.   VІ  месец - "алтом"
     7.  VІІ месец - неизвестен.
     8. VІІІ месец - "ехтем";
     9.   ІХ месец - "твирем";
     10.    Х месец - неизвестен;
     11.   ХІ месец - "верениалем";
     12.  ХІІ месец -  неизвестен.

         Не е установена каква е основната година на този календар - лунна или слънчева. Все повече сред историците се прокрадва тезата, че годината е слънчева. Освен това изследователите говорят, че прабългарския календар е по-съвършен от съвременния Грегориански календар.

         Според В. Златарски, виден  историк - медиевист, началната година в прабългарския календар била 701 лунна година или 679 год., т.е. годината на образуването на Българската държава. Може би има нещо вярно в това твърдение, въпреки, че днес ние броим като година първа на държавата ни 681 год.

      Фотоизточник: images.google

      Използвани източници:
      "Именник на българските ханове"

      --------------------------------------------------
      © 2009 - 2010, Мария Василева - Автор,  All rights reserved!
      © 2009 - 2010, L.Д. - издател, All rights reserved! 


      Няма коментари:

      Публикуване на коментар

      Моля, само сериозни коментари.

      Най-популярните публикации тук: